Agenda

25 september 2017, 20:00 uur

Fries Leerhuis Olterterperkring

De Buorskip, Vlaslaan 26, Beetsterzwaag

Het komend seizoen biedt het Leerhuis Olterterperkring weer een interessant programma. In acht afzonderlijke cursussen worden actuele vragen van theologische, politieke en culturele aard in het licht van bijbels denken geplaatstHet seizoen wordt geopend met een gezamenlijke avond op 25 september.

Programmaoverzicht

Cursus A: Het kwetsbare leven. Een aantal lezingen over leven en dood, gezien vanuit verschillende perspectieven: bijbels-theologisch, wijsgerig-ethisch en maatschappelijk. Inleidingen door een aantal gerespecteerde sprekers. Dit in een serie van zes maandagavonden.

Cursus B: Het mysterie van het Koninkrijk in gelijkenissen van Mattheüs is het thema dat door zes verschillende inleiders in evenveel maandagavonden wordt behandeld, waarbij de focus ligt op de vraag wat Jezus bedoelt met 'Koninkrijk'.

Cursus C: Joodse literatuur onder leiding van mevr. Erica Plomp-den Uijl. Vier boeken uit de hedendaagse joodse literatuur zullen worden besproken: 'Het complot tegen Amerika’ - Philip Roth, ‘De glazen kamer’ - Simon Mawer, ‘Maangloed’ - Micheal Chabon en ‘Grensleven’ - Dorit Rabinyan.

Cursus D1: Een honderd jaar oude gewetensvraag. Honderd jaar geleden schreef Franz Rosenzweig zijn indringende artikel 'Vox Dei' waarin hij rake kenschetsen gaf van de democratie en de bij de oorlog betrokken landen. De cursusleiders ds. Alex van Ligten en ds. Adri Sevenster nodigen ons uit om in vier woensdagochtenden na te denken over onze positie nu, honderd jaar na 'Vox Dei'.

Cursus D2: Bijbel en Koran. Naar aanleiding van de aanslagen in Parijs sprak president Obama: “Wij leven in apocalyptische tijden”. Ook Maarten Luther meende dat in zijn tijd te moeten zeggen. Wat bedoelen de bijbel en ook de koran met 'apocalyptisch'? Het gaat daar niet in eerste instantie om de aankondiging van oorlog en geweld, maar juist om die te openbaren, te ontsluieren wat er werkelijk aan de hand is. In vier woensdagochtenden in het Karmelklooster hoopt prof. dr. Anton Wessels deze vraag te behandelen, waarbij ook het boek Daniël en de gestalte van 'Jozef en zijn dromen' worden betrokken.

Cursus D3: Onder de titel Apocalyptiek - de eeuwen door neemt dr. Jan Henk Hamoen ons in twee woensdagochtenden mee naar de tijd van het bijbelboek Openbaring van Johannes, en via ‘De goddelijke komedie’ van Dante en 'Het tapijt van Angers', Albrecht Dürer, Luther en Max Beckmann, naar gevoelens in onze tijd.

Cursus E: Een andere catechismus. Vanuit de Amsterdamse studenten-ekklesia ontwikkelde zich na 1960 een nieuwe, ondogmatische visie op het christelijk geloof waarvan Huub Oosterhuis de belangrijkste woordvoerder was en is. Nu, vijftig jaar later heeft Kees Kok, op basis van deze nieuwe bijbels-theologische herinterpretatie, een ander soort catechismus onder de titel 'Alles voor allen' gedistilleerd. Deze catechismus wordt voorgesteld en ingeleid door Alex van Ligten en Kees Kok, die zullen laten zien hoe de liederen van Oosterhuis de thema's op hun eigen wijze illustreren.

Cursus F: Synagogepad, met Jan Roest naar Amsterdam. Sinds 1995 organiseerde dr. Jan Hofstra jaarlijks een reis voor de Olterterperkring onder de naam Synagogepad. Door zijn plotselinge overlijden is daar een einde aan gekomen. Dit jaar gaat Jan Roest, de initiator van al die reizen, als afsluiting met de deelnemers een dag naar Amsterdam om nog een keer bepaald te worden bij de centrale plek van het joodse leven in de Nederlandse geschiedenis. 

De lezingen voor de cursussen A en B worden gehouden in de Buorskip te Beetsterzwaag op maandagavond, die van D1 en D3 op woensdagochtend ook in de Buorskip, en de lezingen voor D2, C en E vinden plaats in het Karmelklooster te Drachten.

Gedetailleerde informatie vindt u op www.olterterperkring.nl. Het programmaboekje met aanmeldingskaart kunt u aanvragen bij P. Spreij: peter@pspreij.nl06 512 99 138.


Naar de agenda

  Meer informatie  
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2018 Doopsgezind.nl