Agenda

3 oktober 2017, 20:00 uur

Regioberaad over vluchtelingen in Friesland

De Fontein, Goudenregenstraat 77, Leeuwarden

Stichting INLIA organiseert halfjaarlijkse regioberaden in heel Nederland. De bedoeling van deze bijeenkomsten is informatie-uitwisseling over de inzet voor vluchtelingen in nood, en over actuele politieke en beleidsmatige ontwikkelingen op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Anderzijds biedt het regioberaad ook de mogelijkheid voor geloofsgemeenschappen binnen een regio of provincie om de band met elkaar te verstevigen door persoonlijke ontmoeting en informatie-uitwisseling.

Nadat de belangstelling daarvoor in de provincie Friesland was teruggelopen merken we de laatste tijd weer toenemende interesse en behoefte aan informatie en contact over de hulp aan asielzoekers in nood bij Friese kerken en samenwerkingsverbanden. Daarom worden met ingang van het najaar van 2017 ook in de regio Friesland weer regioberaden gehouden.

De eerste keer zal deze bijeenkomst plaatsvinden in Leeuwarden, aanvangstijd 20.00 uur. Het belangrijkste agendapunt zal deze avond zijn de ‘bed-bad-brood’-opvang, de verschillende wijzen waarop burgerlijke gemeenten in Friesland hiermee omgaan en de mogelijke rol van lokale kerken daarbij. Uiteraard kunnen voorafgaand of bij het begin van de bijeenkomst ook andere agendapunten worden voorgesteld. 

Informatie: www.inlia.nl


Naar de agenda

  Meer informatie  
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2018 Doopsgezind.nl