Nieuwsbrief Doopsgezind NU
Nieuwsbrief nr 15 | juli 2020 
 

Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Klik voor een printversie van de nieuwsbrief onderaan op 'bekijken in PDF-formaat'. De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 28 augustus. Kopij kunt u uiterlijk maandag 24 augustus mailen naar dn@doopsgezind.nl.

 


uitgelicht
Vacature Mennistenerf DG Zaandam
Vacature Mennistenerf DG Zaandam
MPC Zaandam en de Doopsgezinde Gemeente Zaandam zijn voor de locatie Doopsgezind Zorgcentrum Mennistenerf (intramurale zorg en aanleunwoningen) op zoek naar een geestelijk verzorger / predikant (m/v) voor 16 uur per week. Lees meer >>
 

nieuws
Fotowedstrijd Haarlem 775 jaar
Fotowedstrijd Haarlem 775 jaar
Dit jaar heeft Haarlem 775 jaar stadsrechten. Fotogalerie De Gang, de expositieruimte van Doopsgezind Haarlem, gaat dit natuurlijk vieren. En wel met een fotowedstrijd waar iedereen aan mee kan doen! Het thema van de fotowedstrijd is: ‘Ongezien Haarlem’. Inzenden kan t/m 1 oktober 2020. Lees meer >>
 

Wereldraad: brandbrief aan G20 Wereldraad: brandbrief aan G20
De Wereldraad van Kerken heeft samen met drie andere grote christelijke organisaties een brandbrief gestuurd aan de G20. In de brief wordt opgeroepen de huidige onrechtvaardige economische structuren te hervormen en een begin te maken met rechtvaardig herstel en opbouw. Aanleiding is de coronacrisis die de grote ongelijkheid in de wereld genadeloos blootlegt. Lees meer >>
 

Corona: kerkelijke protocollen blijven leidend Corona: kerkelijke protocollen blijven leidend
In een derde corona-overleg tussen het ministerie van Justitie en Veiligheid en het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) is besloten dat de protocollen van de kerken en andere religieuze gemeenschappen leidend blijven. Over wel of niet zingen tijdens diensten komt nog een advies van het RIVM. Lees meer >>
 

Jongeren op zoek naar Gods plan Jongeren op zoek naar Gods plan
Doopsgezinde jongeren proberen te onderscheiden wat Gods bedoeling is en wat hun eigen doelen zijn bij het kiezen van een professionele loopbaan. The Young Anabaptists (YABs) Committee koos dit thema voor haar vijfde jaarlijkse geloofsgemeenschapsweek (14-21 juni 2020). Lees meer >>
 

Dopers Leerhuis in het Noorden Dopers Leerhuis in het Noorden
In het komende seizoen 2020-2021 biedt het Dopers Leerhuis in het Noorden zeven lessen aan voor gemeenteleden en belangstellenden die zich willen verdiepen in de achtergronden van de bijbel, kunstgeschiedenis, cultuur, geloof en traditie. Lees meer >>
 

Subsidie Fonds DG Zuid-Limburg
Het fonds van de Doopsgezinde Gemeente in Zuid-Limburg heeft als doel om uit de opbrengst van het vermogen ondersteuning te verlenen aan de doopsgezinde broederschap in en buiten Nederland. Het moet gaan om kleine, korte projecten. Nieuwe aanvragen kunnen worden ingediend tot 1 augustus 2020. Lees meer >>
 


  contact
Algemene Doopsgezinde SociŽteit
Singel 454 | 1017 AW Amsterdam
dn@doopsgezind.nl
www.doopsgezind.nl

agenda
28 juli 17:​00 uur
Zomer Orgel-Vierdaagse
Van dinsdag 28 tot en met vrijdag 31 juli speelt Jeroen Koopman alleen of samen met gastmusici elke avond om 17:00 een prachtig programma in Amsterdam Lees meer >>

5 september 11:​00 uur
Inspiratiewandeling
Thema: De zee als bron van inspiratie
Hendrik De Vriese en Robert Neeleman (klankschalen) zorgen voor de begeleiding. Lees meer >>

11 september 10:​00 uur
Kennismakingsreis naar Lesbos 11-19 september 2020
Vanaf 2014 is Christian Peacemaker Teams (CPT) actief op Lesbos. Voordat de grote instroom van migranten in 2015 op gang kwam werkte het team al aan solidariteit en ondersteuning voor diegenen die een beroep doen op hun recht asiel aan te vragen en bescherming te krijgen in Europa.  Lees meer >>

16 september 20:​00 uur
Lezing over Marc Chagall in Heerenveen
Theoloog en beeldend kunstenaar Ruud Bartlema geeft een lezing over de schilderkunst van Marc Chagall.  Lees meer >>

2 oktober 13:​00 uur
Symposium 'Wegen naar Menselijkheid'
Bijzonder symposium ‘Wegen naar menselijkheid’ met Eugen Drewermann, over zijn commentaar op het Marcusevangelie, op 2 oktober 2020 in de Westerkerk. Lees meer >>

links
Algemeen 

ADS 

Jongeren 

Seminarium 

Over het jaarthema 


 
  U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van Algemene Doopsgezinde SociŽteit, met het e-mailadres [MijnEmail]
   
    Aanmelden | Afmelden |   Copyright © 2020   Algemene Doopsgezinde SociŽteit
 
 

Bekijken in PDF-formaat