> informatie

Informatie

Doopsgezinde Gemeente
Vermaningstrjitte 3
9041 BR - Berlikum (Berltsum)
www.doopsgezindenberltsum.nl

Doopsgezinde diensten: 
Elke eerste zondag van de maand.
Aanvang: 9:30
Informatie hierover te verkrijgen bij de
Voorzitter kerkenraad Doopsgezinde gemeente:
Bernard Posthumus
Telefoon 058-288 54 64
E-mail: bposthumus1951@kpnmail.nl

Old Time Religion diensten:
Elke tweede en vierde zondag van de maand.
Aanvang: 10:30
Informatie hierover te verkrijgen bij:
Boaz Harmsen      Onijdes Sijtsma
Telefoon: 06-518 415 54  Telefoon: 0518-461656
Email: info@plain-living.nl  Email: onijdessijtsma@hotmail.com

Bijbelstudie:
Elke vrijdagmiddag van 15:00 tot 17:00
In de achterzaal van de kerk.
Informatie hierover te verkrijgen bij:
Boaz Harmsen / Onijdes Sijtsma

Martelaren Spiegel Museum & Menno Simons Centrum:
In de achterzaal van de kerk.
Informatie over openingstijden en groepsbezoeken te verkrijgen bij:
Secretaris kerkenraad Doopsgezinde gemeente:
Onijdes Sijtsma
Telefoon 0518-46 16 56
Email: onijdessijtsma@hotmail.com

Koster / Verhuur zalen:
Jeltsje Kooistra-van Dokkumburg
Ypestrjitte 36
9051 ST Stiens 
Telefoon 058-289 70 28
Email: jeltjse1958@hotmail.com
 

 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2021 Doopsgezind.nl