> informatie

Informatie

Doopsgezinde Gemeente
Vermaningstrjitte 3
9041 BR - Berlikum (Berltsum)
www.doopsgezindenberltsum.nl

Doopsgezinde diensten: 
Elke eerste zondag van de maand.
Aanvang: 9:30
Informatie hierover te verkrijgen bij de
Voorzitter kerkenraad Doopsgezinde gemeente:
Bernard Posthumus
Telefoon 058-288 54 64 | e-mail

Martelaren Spiegel Museum & Menno Simons Centrum:
In de achterzaal van de kerk.
Informatie over openingstijden en groepsbezoeken te verkrijgen bij:
Secretaris kerkenraad Doopsgezinde gemeente:
Hieke Joostema-Greidanus
Telefoon 0518-462542 | e-mail

Verhuur zalen:
Voor verhuur en beheer van de Mennozaal en de Theetuin Menno Simons kunt u contact opnemen met:
Hieke Joostema-Greidanus
Wiersterdyk 6A
9041 VL  BERLTSUM
Telefoon: 0518-462542 | e-mail
 

 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl