> gemeente met elkaar > kerkdiensten

Kerkdiensten en lidmaatschap

Regelmatig houden wij onze kerkdiensten in afstemming met de Doopsgezinde zustergemeente in St Annaparochie, onder leiding van wisselende voorgangers en lekenprekers. Iedereen die Jezus Christus als Heer belijdt en daar naar leeft maakt deel uit van de Gemeente van Jezus Christus. Het is goed voor U te weten dat iedereen, tijdens elke dienst of viering, bij al onze activiteiten van harte welkom is! De aankondigingen van de kerkdiensten wordt bekend gemaakt in Op e Roaster, de website www.Berlikum.com en Stimulans-Fundament (het kerkblad van de Doopsgezinde Gemeente).


gemeente

doopsgezinden

 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl